DET HÄR ÄR EN INFORMATIONSSIDA FRÅN JÄGARNAS RIKSFÖRBUND

 

Välkommen till rovdjursinfo.se

I Sverige räknas björn, varg, lodjur, järv och kungsörn som de ”fem stora” rovdjuren. Stammarna är växande och livskraftiga och de flesta av arterna finns i dag mer eller mindre utspridda i hela landet.
Rovdjuren påverkar människor negativ på olika sätt, till exempel tar de varje år ett stort antal tamdjur runt om i landet men även ett stort antal bytesdjuren i skogen. Många människor som lever med stora rovdjur i sin närhet upplever många gånger en oro när dessa djur kommer för nära.
Jägarnas Riksförbund ser all påverkan som lika viktig. Därför anser vi att alla rovdjursstammar ska begränsas genom vanlig jakt och att all förvaltning av de stora rovdjuren måste utgå från lokala förutsättningar. Jägarnas Riksförbund anser även att alla stora rovdjur som vistas i närheten av människor ska få avlivas på enskilt initiativ.