DET HÄR ÄR EN INFORMATIONSSIDA FRÅN JÄGARNAS RIKSFÖRBUND

Begäran om licensjakt på lodjur

Det beräknas finnas drygt 1220 lodjur i Sverige idag enligt de senaste inventeringarna och Naturvårdsverkets mål är 870 lodjur. Jägarnas Riksförbund har därför i skrivelser till länsstyrelserna begärt licensjakt på 355 lodjur i Sverige under 2018. Jakten på lodjur börjar den 1:a mars.

Avskjutningen fördelas över landet genom att förbundet föreslår att 264 lodjur ska fällas i norra, 62 i det mellersta och 30 i det södra rovdjursförvaltningsområdet. Meningen med den omfattande jakten är att minska antalet lodjur till de antal som beslutats av respektive län som mål.

Inventeringen för lodjur brottas med stora problem. Kraven som ställs på snötillgång gör att inventeringarna blir svåra och osäkra i hela landet. I södra och mellersta Sverige är problemet främst att det saknas snö medan det i norra Sverige ofta kommer för mycket snö eller skare som gör spårningen omöjlig. Trots de osäkra inventeringarna är det helt klart att det finns tillräckligt många lodjur i Sverige för att med råge säga att de tål vår föreslagna jakt.

För att förbättra inventeringarna och dessutom göra att både jägare och allmänhet involveras mer har Jägarnas Riksförbund föreslagit att bilder från allmänhetens åtelkameror redan i vinter ska kunna ligga till grund för inventeringarna. Dessutom är det viktigt att Naturvårdsverket så fort som möjligt skapar system så att de bilder som kommer in kan användas som inventeringsunderlag. 

Lodjuret är ett vackert djur och en imponerande jägare. Det är också därför de orsakar problem hos jägare och djurägare. Samtidigt är lodjuret ett eftertraktat jaktvilt och många jägare värdesätter lodjursjakten högt. För att lodjurets värde som jaktvilt ska öka krävs det en stor och årlig jakt som skapar acceptans hos de som annars enbart drabbas av lodjuren i form av minskade rådjursstammar eller dödade tamdjur.

För Jägarnas Riksförbund är det självklart att lodjuren ska finnas men där de finns i så täta stammar som de gör i dag i stora delar av Sverige måste antalet lodjur minskas för att inte jakt på till exempel rådjur ska omöjliggöras. Därför är det också viktigt att besluten faktiskt strävar efter att nå de referensvärden som är satta, tyvärr något som myndigheterna verkar ovilliga att ta hänsyn till.

Så här vill förbundet att avskjutningen ska delas upp

Södra rovdjursförvaltningsområdet: 30 lodjur
Mellersta rovdjursförvaltningsområdet: 62 lodjur
Jämtland: 95 lodjur
Västernorrland: 21 lodjur
Västerbotten: 83 lodjur
Norrbotten: 64 lodjur

Fakta rovdjursförvaltningsområden

Sverige är uppdelat i tre rovdjursförvaltningsområden där alla Sveriges län, förutom Gotland, ingår. Inom varje område kan länsstyrelserna komma överens om hur jaktbesluten ska se ut, men det är fortfarande varje län som fattar besluten. Länen är fördelade inom områdena så här:

Norra – Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland
Mellersta – Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Stockholm, Västmanland, Örebro, Värmland och Västra Götaland
Södra – Södermanland, Östergötland, Kalmar, Jönköping, Kronoberg, Halland, Skåne och Blekinge