DET HÄR ÄR EN INFORMATIONSSIDA FRÅN JÄGARNAS RIKSFÖRBUND

2018-02-16

Vargjakten 2018 är avslutad

Den 16 februari är kommen och med det är årets licensjakt efter varg avslutad. Licensjakten inleddes återigen av en rättsprocess där tyvärr Jägarnas Riksförbund inte fick gehör för sina argument. Tilldelningen var på tok för snål men både tingsrätt och hovrätt valde att bortse från våra argument och istället fastslå länsstyrelsernas tilldelningar. Det positiva är trots allt att vargjakten kunde inledas som planerat och att den nya ordningen för hur besluten ska fattas för att jakten inte ska förhindras tycks fungera.

För ovanlighetens skull har dock inte tilldelningen fyllts. Flera av de tilldelade vargarna har inte skjutits, men det var inte oväntat. Länsstyrelserna har nämligen beslutat om jakt i revir där indikationerna tidigt visade att det inte fanns så många vargar som besluten angav, till exempel Vimyren i Värmland.

- Om länsstyrelsen verkligen vill att vi ska skjuta de vargar som de tilldelar måste de ju ge oss möjligheterna. Att besluta om vargjakt i ett tomt revir känns som spel för galleriet, säger Henrik Tågmark, rovdjursansvarig i Jägarnas Riksförbunds förbundsstyrelse.

Under årets vargjakt har också ett nytt fenomen visat sig. Djurrättsaktivister har stört jägarna i Västmanland och försökt förhindra jaktens genomförande. De har befunnit sig vid jägarnas samlingsplatser och även varit ute i skogen och stört jägarna och deras hundar under jakten. Det har även förekommit konfrontationer mellan jägare och aktivister och flera polisanmälningar är gjorda.

- Jag är glad över att jakten trots allt genomfördes och att vargarna sköts, trots aktivisterna och deras försök att störa jakten. Jaktledarna och jägarna har visat upp ett enormt tålamod och vi får inte glömma att aktivisterna bryter mot lagen när de dyker upp och förstör jakten, säger Conny Johansson, distriktsordförande för Jägarnas Riksförbund i Västmanland.

Jägarnas Riksförbund kommer arbeta vidare för omfattande vargjakter där hänsyn ska tas till de människor som bor och verkar i vargområden. De av Riksdagen beslutade målen för vargstammen ska eftersträvas och för det krävs en betydligt större vargjakt. Förbundet kommer också att fortsätta arbeta för att förändra Riksdagsbeslutet i linje med det Nej till frilevande varg som förbundets medlemmar beslutat om. Några få fällda vargar i varje län räcker inte.

- Nästa år måste länsstyrelserna ta krafttag med både antalet vargar och placeringen av avskjutningen för att stärka sitt svaga förtroende hos jägarkåren, avslutar Henrik Tågmark.

 

 

2017-12-12

Begäran om licensjakt på lodjur

Det beräknas finnas drygt 1220 lodjur i Sverige idag enligt de senaste inventeringarna och Naturvårdsverkets mål är 870 lodjur. Jägarnas Riksförbund har därför i skrivelser till länsstyrelserna begärt licensjakt på 355 lodjur i Sverige under 2018. Jakten på lodjur börjar den 1:a mars.

Avskjutningen fördelas över landet genom att förbundet föreslår att 264 lodjur ska fällas i norra, 62 i det mellersta och 30 i det södra rovdjursförvaltningsområdet. Meningen med den omfattande jakten är att minska antalet lodjur till de antal som beslutats av respektive län som mål.

Inventeringen för lodjur brottas med stora problem. Kraven som ställs på snötillgång gör att inventeringarna blir svåra och osäkra i hela landet. I södra och mellersta Sverige är problemet främst att det saknas snö medan det i norra Sverige ofta kommer för mycket snö eller skare som gör spårningen omöjlig. Trots de osäkra inventeringarna är det helt klart att det finns tillräckligt många lodjur i Sverige för att med råge säga att de tål vår föreslagna jakt.

För att förbättra inventeringarna och dessutom göra att både jägare och allmänhet involveras mer har Jägarnas Riksförbund föreslagit att bilder från allmänhetens åtelkameror redan i vinter ska kunna ligga till grund för inventeringarna. Dessutom är det viktigt att Naturvårdsverket så fort som möjligt skapar system så att de bilder som kommer in kan användas som inventeringsunderlag. 

Lodjuret är ett vackert djur och en imponerande jägare. Det är också därför de orsakar problem hos jägare och djurägare. Samtidigt är lodjuret ett eftertraktat jaktvilt och många jägare värdesätter lodjursjakten högt. För att lodjurets värde som jaktvilt ska öka krävs det en stor och årlig jakt som skapar acceptans hos de som annars enbart drabbas av lodjuren i form av minskade rådjursstammar eller dödade tamdjur.

För Jägarnas Riksförbund är det självklart att lodjuren ska finnas men där de finns i så täta stammar som de gör i dag i stora delar av Sverige måste antalet lodjur minskas för att inte jakt på till exempel rådjur ska omöjliggöras. Därför är det också viktigt att besluten faktiskt strävar efter att nå de referensvärden som är satta, tyvärr något som myndigheterna verkar ovilliga att ta hänsyn till.

Så här vill förbundet att avskjutningen ska delas upp

Södra rovdjursförvaltningsområdet: 30 lodjur
Mellersta rovdjursförvaltningsområdet: 62 lodjur
Jämtland: 95 lodjur
Västernorrland: 21 lodjur
Västerbotten: 83 lodjur
Norrbotten: 64 lodjur

Fakta rovdjursförvaltningsområden

Sverige är uppdelat i tre rovdjursförvaltningsområden där alla Sveriges län, förutom Gotland, ingår. Inom varje område kan länsstyrelserna komma överens om hur jaktbesluten ska se ut, men det är fortfarande varje län som fattar besluten. Länen är fördelade inom områdena så här:

Norra – Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland
Mellersta – Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Stockholm, Västmanland, Örebro, Värmland och Västra Götaland
Södra – Södermanland, Östergötland, Kalmar, Jönköping, Kronoberg, Halland, Skåne och Blekinge

&nb