DET HÄR ÄR EN INFORMATIONSSIDA FRÅN JÄGARNAS RIKSFÖRBUND

 

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som brukar ställas om jakt på rovdjur.

Fråga? 
Vad innebär §28?

Svar:
Jaktförordningens §28 ger djurägare rätt att skrämma bort eller skjuta rovdjur som angriper tamdjur, eller om det finns en skälig anledning att tro att ett angrepp är på väg att ske. Först måste emellertid angreppet försöka avstyras eller rovdjuret skrämmas bort – om det inte går får rovdjuret skjutas. En tumregel att förhålla sig till kan vara att skytten först bör lossa varningsskott, men det kan räcka med andra former av skrämsel också.  

§28 får nyttjas både av djurens ägare men även av annan om skytten har skälig anledning att anta att djurens ägare skulle ha velat att så skulle ske.
§ 28 omfattar inte örn, vare sig kungs- eller havsörn utan enbart de 4 stora landrovdjuren (björn, varg, lodjur och järv).

 

Fråga?  
Får man jaga björn från åtel?

Svar: 
Åteljakt är tillåten i vissa län och då enligt beslut från länsstyrelsen. I besluten finns även begränsningar kring vilket material som får åtlas med och hur åteln ska befinna sig i förhållande till bostäder, vägar, vandringsleder osv. Åtel får inte användas för att locka till sig björn för att sedan jaga björnen med hjälp av hundar.

 

Fråga?
Varför får man inte ha fler än tre patroner i ett halvautomatiskt gevär när man jagar björn?

Svar: 
Det kan tyckas paradoxalt att den här begränsningen gäller ett av de farligaste djuren som finns i Sverige. Anledningen står att finna i art- och habitatdirektivet. Där anges att de arter som åtnjuter skydd enligt direktivet inte får jagas med halvautomatiska kulgevär som rymmer fler än tre patroner (en(1) i loppet och två (2) i magasinet).

 

Fråga?
Måste jag skjuta ”björnpasset” för att få jaga björn?

Svar: 
Juridiskt finns det inga lagkrav som säger det, men markägare eller skogsbolag kan ställa det kravet för att jägarna ska få jaga björn. Oavsett vad lagen kräver är det klokt om den som ger sig ut för att jaga björn är väl förberedd för de situationer som kan komma och vet var skotten ska placeras på en björn för att undvika farliga eftersök.

 

Fråga?
Varför är det så lite vargjakt?

Svar: 
Vargjakten sätts ideligen ur spel på grund av olika organisationer som säger sig värna om rovdjuren. Efter en prejudicerande dom från Högsta förvaltningsdomstolen har de överklaganderätt och kommer i framtiden att kunna överklaga samtliga jaktbeslut som fattas på arter som omfattas av art- och habitatdirektivet. Detta kommer att leda till stora kostnader för samhället eftersom praktiskt taget alla jaktbeslut på de stora rovdjuren riskerar att överklagas. Dagens situation riskerar att ytterligare öka polariseringen i rovdjursfrågan eftersom de drabbade känner sig överkörda. 

 

Fråga oss

Undrar du över något som du inte kan hitta svaret på? Skicka in din fråga till oss så återkommer vi inom kort med svar via e-post. 

Rovdjursfrågor