DET HÄR ÄR EN INFORMATIONSSIDA FRÅN JÄGARNAS RIKSFÖRBUND


Foto: Shutterstock

Varginventeringen 2016-17

2016 års varginventering avslutades den 31 mars och de sammanställda siffrorna presenterades den 1 juni. Totalt visade det sig att det fanns ungefär 430 vargar i Sverige och Norge, varav 355 på den svenska sidan. Siffrorna baserar sig på en inventering där totalt 43 vargföryngringar hittades i de två länderna och via en omräkningsfaktor om 10 vargar per föryngring ges resultatet. Genetiken ser positiv ut med en minskning av inavelskoefficienten och dessutom har flera finsk-ryska hanvargar reproducerats med valpar som följd 2016. 

Sammanfattningsvis har vargpopulationen vuxit något sedan föregående inventering. Inavelsgraden minskar återigen vilket gör att det inte finns några skäl för att inte jaga varg även fortsättningsvis. Trots det kan inte Jägarnas Riksförbund slå sig till ro. Vi förutsätter att även nästkommande års vargjakt kommer att försöka saboteras av såväl miljöorganisationer och rena jaktsabotörer och vi kommer att arbeta med frågorna om talerätt och för att få polisen att ta krafttag mot de aktivister som försöker störa den lagliga jakten. Dessutom visar det sig nu att vargpopulationen, trots jakten, inte minskar till Riksdagens beslutade nivåer. Därför är det viktigt att licensjakten nu ökar kraftigt så att populationen minskar om myndigheterna vill uppnå den önskade effekten om ökad acceptans och minskade skador som är ett av nyckelmålen för vargförvaltningen.