ROVDJURSINFO

HÄR FINNER DU INFORMATION OM SVERIGES ROVDJUR

ROVDJURSINFO

De stora rovdjuren i Sverige blir fler och fler. De återtar områden där det inte har funnits stora rovdjur på många år och återetableringen beskrivs av vissa som en succé. Där rovdjuren har återetablerats har det dock inte skett smärtfritt. Alla stora rovdjur, men framför allt vargen, orsakar stora skador och problem där de etablerar sig och rovdjuren är en stor källa till diskussion och åsikter. De stora rovdjuren är också intressanta och utmanande jaktvilt. Lodjuret med sin list och björnen med sin respektingivande framtoning lockar årligen tiotusentals jägare till jakt. Det är också det som är nyckeln för att vi över huvud taget ska kunna ha stora rovdjur i landet, att de kan nyttjas som en jaktlig resurs.

För jägarna i Sverige är de stora rovdjuren ofta ett gissel då de påverkar jakten negativt. Därför är det viktigt att jägarna ges rätt redskap för att kunna hantera situationen. Dels måste man få freda sina hundar och tamdjur mot rovdjursangrepp och dels måste man ha möjlighet att minska populationerna genom jakt. För Jägarnas Riksförbund är rovdjursfrågan alltid aktuell. Under många år har förbundet arbetat för att vi ska ha jakt på rovdjuren och att förenkla för jägarna att freda sina hundar.

LÄS MER OM ROVDJUREN

Här finner du mer information kring de fem olika rovdjuren som finns i Sverige.  

LÄS MER OM
LÄS MER
LÄS MER OM
LÄS MER
LÄS MER OM
LÄS MER
LÄS MER OM
LÄS MER
LÄS MER OM
LÄS MER