LODJUREN I SVERIGE

Karta som visar familjegrupper i Skandinavien säsongen 2017/18. Källa: Rovbase

Rovdjursinfo drivs av Jägarnas Riksförbund 

Tel: 08-55010781  E-post: jrf@jagarnasriksforbund.se  Adress: Saltsjögatan 15, 151 71 Södertälje

www.jagarnasriksforbund.se

www.shop.jagarnasriksforbund.se