LODJUR

Inga av de svenska rovdjuren är så duktiga jägare som lodjuren. Stapelfödan för lodjuren är ren eller rådjur vilket också gör att den finns i hela landet. Lodjur finns i alla län i Sverige (förutom på Gotland) och utvecklingen de senaste åren har gjort att lodjuren nu blir en allt vanligare syn söderut. Även om lodjuren inte är hotade och att populationen ökar i södra Sverige är det få förunnat att få se ett vilt lodjur eftersom de är skygga och väldigt försiktiga. När lodjuren etablerar sig i ett område märks det oftast genom att rådjuren minskar och ofta helt försvinner. Lodjuren är så skickliga jägare att de snabbt kan slå ut en hel rådjurspopulation, och de rådjur som inte dödas flyttar sig till andra områden. 

För jägarna är lodjuren bland annat en stor konkurrent om rådjuren. Många jägare har upplevt känslan av att den rådjurspopulation som man har vårdat och fått att växa slås ut blixtsnabbt när lodjuren etablerar sig. Dessutom är det många jakthundar som skadas av lodjur varje år då de ofta bjuder upp till kamp mot hundarna. Trots problemen med lodjur ser många jägare också dem som en tillgång när det kommer till jakt. Att jaga lodjur kräver duktiga hundar och jägare eftersom lodjuret är intelligent och skickligt på att lura både hundar och jägare. För många jägare är lodjursjakten en högtid som prioriteras!