JÄRV

Järven har under de senaste århundradena rört sig upp mot fjälltrakterna men på den senaste tiden har järvarna återigen börjat ta tillbaka sina gamla jaktmarker i skogslandet. Numera finns föryngringar ända ner i Värmland och järvar observeras årligen långt ut mot kusten och i skogslandet. Järvens liv är hemlighetsfullt men i takt med att populationen ökar, ökar också kunskapen. Järven tycks leva mycket av rester som lämnas av varg och lodjur men är också en mycket duktig jägare. I Sverige har järven nu uppnått gynnsam bevarandestatus och därmed kan den också jagas – något som Jägarnas Riksförbund arbetat för länge.