BJÖRNEN

Björnen har en särställning bland det svenska högviltet. Inget djur är förknippat med så mycket mystik som björnen och inget djur för med sig sådan respekt till de jägarna som är ute efter den. Björnen är en allätare och förutom kött står bland annat blåbär, myror och gräs på matsedeln. I Sverige finns björnen från Värmland, Dalarna, Uppland och norrut. Trots att det finns ett stort antal björnar i Sverige är risken liten att stöta på en i skogen. Om du ändå skulle göra det är det klokt att göra ljud ifrån sig och sakta gå bort från björnen. Under vinterhalvåret ligger björnen i ide och traditionellt påstås det vara på Tiburtiusdagen (14 april) som björnen går ur idet.

Björnen är det mest populära jaktviltet av de stora rovdjuren. Jakten har pågått i begränsad omfattning i många år vilket har lett till att björnjakten har blivit en uppskattad tradition för många. Flera jägare specialiserar sig också på att jaga björn och har duktiga hundar särskilt tränade för ändamålet. För den som ska jaga björn är det självklart viktigt att tänka på att det är ett potentiellt farligt djur. Fundera noga över vilka situationer du kan hamna i och förbered dig väl. Att träna skytte är, som vid all jakt, viktigt och det är en bra idé att skjuta björnpasset innan du ger dig ut på björnjakt. 

BJÖRNEN I SVERIGE

Björnstammens storlek bedöms utifrån observationer i samband med älgjakt, avskjutningsstatistik och resultat från Skandinaviska Björnprojektet.

I september 2017 genomfördes en nationell populationsberäkning baserad på siffrorna från de spillningsinventeringar i Sverige 2014–2017. Resultatet visar att det finns cirka 2900 björnar i Sverige, vilket är i samma nivå som 2013, då man senast gjordes en nationell uppskattning

Info från slu.se.