VANLIGA
FRÅGOR OCH SVAR

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som brukar ställas om rovdjur och rovdjursjakten.

Fråga? Vad innebär §28?

Svar: Jaktförordningens §28 ger djurägare rätt att skrämma bort eller skjuta rovdjur som angriper tamdjur, eller om det finns en skälig anledning att tro att ett angrepp är på väg att ske. Först måste emellertid angreppet försöka avstyras eller rovdjuret skrämmas bort – om det inte går får rovdjuret skjutas. En tumregel att förhålla sig till kan vara att skytten först bör lossa varningsskott, men det kan räcka med andra former av skrämsel också.  

§28 får nyttjas både av djurens ägare men även av annan om skytten har skälig anledning att anta att djurens ägare skulle ha velat att så skulle ske. 
§ 28 omfattar inte örn, vare sig kungs- eller havsörn utan enbart de 4 stora landrovdjuren (björn, varg, lodjur och järv).

 

Fråga? Får man jaga björn från åtel?

Svar: Åteljakt är tillåten i vissa län och då enligt beslut från länsstyrelsen. I besluten finns även begränsningar kring vilket material som får åtlas med och hur åteln ska befinna sig i förhållande till bostäder, vägar, vandringsleder osv. Åtel får inte användas för att locka till sig björn för att sedan jaga björnen med hjälp av hundar.

Fråga?
Måste jag skjuta ”björnpasset” för att få jaga björn?

Svar:  


Juridiskt finns det inga lagkrav som säger det, men markägare eller skogsbolag kan ställa det kravet för att jägarna ska få jaga björn. Oavsett vad lagen kräver är det klokt om den som ger sig ut för att jaga björn är väl förberedd för de situationer som kan komma och vet var skotten ska placeras på en björn för att undvika farliga eftersök.

Fråga?
Vad är det som begränsar vargjakten?

Svar: Länsstyrelserna är de som beslutar hur stor vargjakten kan bli. De gör det med utgångspunkt i inventeringen som genomförs och de referensvärden som finns. Problemen med detta system är flera. Dels är inventeringarna undermåliga vilket gör att antalet vargar underskattas kraftigt. Dessutom lägger länsstyrelserna själva på ytterligare säkerhetsmarginaler som inte behövs (referensvärdet har redan en inbyggd säkerhetsmarginal) vilket ytterligare minskar möjligheten till jakt.

FRÅGA OSS

Undrar du över något som du inte kan hitta svaret på? Skicka in din fråga till oss så återkommer vi inom kort med svar via e-post. 

Tack för din fråga, vi återkommer så snart vi kan!