ÖRN

I Sverige finns både havs- och kungsörn och gemensamt för dem är att de under de senaste åren har ökat snabbt i antal. Havsörnen är den talrikaste och lever över hela landet och främst äter as och fisk. Havsörnen är normalt ingen duktig jägare men rapporter finns att havsörnar dödat både renkalvar, lamm och jakthundar. Om havsörnen inte är en framstående jägare är kungsörnen raka motsatsen. Det är också kungsörnen som orsakat störst problem för både ren-, får- och jakthundsägare. För Jägarnas Riksförbund är det viktigt att inte särskilja havs- och kungsörn i regelverk eftersom det är omöjligt att, vid till exempel en besiktning, bevisa vilken art som orsakat en skada. Dessutom måste § 28 i jaktförordningen uppdateras för att även omfatta örnar eftersom angrepp på tamdjur sker allt oftare.