SÄLEN

I Sverige förekommer främst tre olika sorters säl; vikare-, grå-, och knubbsäl. Generellt kan man säga att vikaresälen förekommer i norra Östersjön, gråsälen i mellersta och södra Östersjön och Knubbsälen efter sydkusten och västkusten. Däremot överlappar populationerna till stor del så olika arter kan dyka upp på olika ställen. Gråsälen är störst och en stor hane kan väga över 300 kilo, att jämföra med en knubbsäl som sällan väger över 150 kilo. Sälarna äter främst fisk, men även vissa mindre blötdjur och till och med sjöfåglar står ibland på menyn.

 

Jakten på säl sker antingen med klass 1 eller klass 2-vapen, och det kan vara en fördel att använda en snabbexpanderande kula som inte ger några farliga rikoschetter. I vissa fall kan det gå att skjuta säl när de ligger på land, men oftast skjuts sälarna i vattnet. Oavsett om de ligger på land eller i vattnet ska skottet riktas mot hals eller huvud för att sälarna ska dö omgående och inte kunna simma i väg. En säl sjunker snabbt, så antingen krävs en dykare som kan hämta upp de fällda sälarna eller att jakten sker på sådana ställen att de kan bärgas genom en lång huggkrok eller liknande.